GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ mgr Marek Ogonowski
Wolność to stan umysłu

Program Ograniczania Picia

Program Ograniczania Picia (POP)

Jeśli od jakiegoś czasu zauważasz, że pijesz alkohol zbyt często, niepokoi Cię ilość spożywanego alkoholu, zaczynasz dostrzegać negatywne konsekwencje picia i równocześnie nie wyobrażasz sobie sytuacji, w której całkowicie z niego rezygnujesz…

Jeśli myślałeś o podjęciu terapii zaburzeń związanych z piciem, ale myśl o wymogu całkowitej abstynencji na czas terapii skutecznie odstraszała cię przed pójściem po pomoc 

Jeśli boisz się, że będziesz musiał nazwać się alkoholikiem, podczas gdy tak naprawdę wcale nie wierzysz, że nim jesteś…

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na wybór swoich celów terapeutycznych odnośnie picia, ale też cenisz rzetelną diagnozę i specjalistyczną wiedzę terapeutyczną…

Jeśli jesteś gotowy na poświęcenie pewnej ilości czasu i włożenie wysiłku w realizację proponowanego programu…

… istnieje duże prawdopodobieństwo, że Program Ograniczania Picia jest dla Ciebie.

Czym jest Program Ograniczania Picia (POP)?

Program Ograniczania Picia (w skrócie POP) jest uznaną na świecie i polecaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych formą terapii.

POP to oddziaływania indywidualne lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia; program ten należy do programów redukcji szkód.

Dla kogo jest POP?

Uczestnictwo w tym programie można proponować osobom:

  • pijącym alkohol szkodliwie,
  • uzależnionym bez przeciwwskazań zdrowotnych, które nie akceptują jako celu terapii całkowitej abstynencji,
  • z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
  • doświadczającym mniejszej ilości problemów związanych z piciem.

Jak długo trwa POP?

Czas trwania POP wynosi od 8 do 12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.

Kwalifikację do POP poprzedzają od 1 do 3 spotkań konsultacyjnych. W dniu spotkania wymagane jest utrzymanie całkowitej abstynencji.

Zapraszam serdecznie na konsultację w sprawie Programu Ograniczania Picia.

Wyniki badań odnośnie programów ograniczania picia na świecie.

Obserwując programy terapeutyczne znacznej większości polskich publicznych placówek leczenia uzależnień, można zauważyć, że obowiązującym celem terapeutycznym jest zachowanie pełnej abstynencji od alkoholu.

Natomiast w badaniach coraz liczniej odnotowuje się, że osoby pijące w sposób nałogowy potrafią ograniczyć swoje picie. Mimo wcześniejszego używania alkoholu, które wskazywałoby na uzależnienie, są w stanie powrócić do modelu picia charakterystycznego dla okresu sprzed uzależnienia. Istnieją również wyniki badań, które pokazują, że w części przypadków doszło do samoistnego ustąpienia objawów uzależnienia – bez żadnych oddziaływań terapeutycznych.

W dużym amerykańskim badaniu epidemiologicznym NESARC wykazano, że w grupie osób, u których stwierdzono objawy uzależnienia od alkoholu, obserwowano istotną dynamikę objawów, w wysokim odsetku zmierzającą do uzyskania remisji:

25% badanych pacjentów po upływie roku od pierwszej oceny było nadal klasyfikowanych jako osoby uzależnione od alkoholu,

27,3% sklasyfikowano jako będących w częściowej remisji,

11,8% opisano jako jednostki pijące ryzykownie (z dużym ryzykiem nawrotu objawów uzależnienia),

17,7% jako osoby pijące, jednak z małym ryzykiem nawrotu,

18,2% zaś utrzymywało abstynencję.

Spośród wszystkich badanych osób jedynie 25,5% skorzystało z terapii odwykowej.

W ponad połowie przypadków osób uzależnionych od alkoholu uzyskujących remisję nie opisywano powtarzających się nawrotów picia.